Slægtstræ

1. 2. 3. 4.
Jens Chr. Hasager Kirk
og
Inger Rasmussen
Edith
og
Bjarne Larsen
Claus og Dea Bluhme Hasager-Kirk Cecilie Bluhme Hasager-Kirk
Simon Bluhme Hasager-Kirk
 Tobias Bluhme Hasager-Kirk
Benjamin Bluhme Hasager-Kirk
Andreas Bluhme Hasager-Kirk
Silke Bluhme Hasager-Kirk
Christer Hasager-Kirk og
Tania Nedergaard Hasager-Kirk  
Marc Hasager-Kirk
Margit
og
Erik Jensen
Benthe og Claus Hellesøe Jakob Hasager Hellesøe
og
Mia
Anders Hasager Hellesøe
Mette Hasager Hellesøe
Kurt Hasager Jensen  
Bjarne og Inga Møller Kenneth Hasager Kirk og
Majbritt Haulrich
 
Flemming
og
Karin Søgaard
Anders Hasager Kirk Jacob Hasager Kirk
Clara Hasager Kirk
Mette H. K. Lauritsen og
Jørgen Thorø Lauritsen
Caroline Kirk Lauritsen
Frederik Kirk Lauritsen
Laura Kirk Lauritsen
Hans Hasager Kirk og
Karina Fram
  Mai Fram Kirk
Mads Fram Kirk
Søren Fram Kirk
Mogens og
Ellen Lund
Anna Lund Hasager Kirk  
Nikolai Lund Hasager Kirk  
Jens
og
Charlotte Hyldahl
Jens Christian Hasager Kirk og
Mette Helene Dahl
Selma Sofie Dahl Kirk
Carl Jonathan Dahl Kirk
Ingegerd Hasager Kirk  
Lars Ole Hasager Kirk  
Hans Magnus Hasager Kirk  
Helga
og
Peter Hell-Petersen
Jens Hell-Petersen og Pia Lindgren     Bjørk Hell Lindgren
Sylvester Hell Lindgren
Bastian Hell Lindgren
Kristian Hell-Petersen og
(1) Anne Katrine Bolvig Sørensen

(2) Camilla Vang Mehl
Frederik Bolvig Hell
Alma
Rasmus Hell-Petersen og
Marlene Juul
Hjalte Juul
Lauge Juul

Lene Hell-Petersen og
Jakob Dyrbye

 
Solveig
og
Henning Lund Andersen
Henrik Kirk Lund Andersen og
Anita
 Lauge
Heidi Kirk Lund Andersen og
Heine Baerentsen
Malte Kirk Lund Bærentsen
Morten Kirk Lund Andersen og
Betina Jørgensen
 
Mikkel Kirk Lund Andersen og
Kristina Oxvig